BİZE SORUN

Uzm.Dr. Kebede Endeşav

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Kebede Endeşav
Doğum Yeri - Yılı : 1944
Akademik Ünvan : Uzm.Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi(1978)

Uzmanlık Eğitimi

  • İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (1983)

İş Deneyimi

  • Özel Vera Cerrahi Tıp Merkezi

Üye Olunan Dernek ve STK lar

  • Türk Tabipler Birliği