BİZE SORUN

Op.Dr. Sibel MUTU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Sibel MUTLU
Doğum Yeri - Yılı : Adana-1980
Akademik Ünvan : Op. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • Ankara Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi (Tıpta Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • Ankara Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi Kadın Hast.Doğ. İhtisası (2004-2009).
 • Ankara Polatlı Devlet Hastanesi (2009-2012).
 • Karabük Özel Vatan Hastanesi (2012-2014).
 • Karabük Özel Medikar Hastanesi (2014-2017).
 • Karabük Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anabilim Dalı (2017- 2020)

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Laparoskopi sertifikası
 • Ultrasonografi Sertifikası
 • Neonatal Resusitasyon Programı (NRP)

Kitap Bölüm Yazarlığı

 • Obstetride temel prensipler (Akademisyen Kitapevi); Preterm eylem bölümü
 • Sağlık Bilimlerinde Temel Araştırmalar Serviks Kanseri Taraması Ve Servikal Preinvaziv    Lezyonlar Bölümü
 • Obsterik ve Jinekolojik Aciller Kitabı; Plasenta Previa- Vasa Previa Bölümü

Makaleler

 • Serum CA 125, Progesterone, and βHCG Levels in the Differential Diagnosis of Abortion and Ectopic PregnancMedical Journal of Islamic World Academy of Sciences doi: 10.5505/ias.2016.68466    2016;24(4):102-106
 • Early low molecular weight heparin for postpartum hemorrhage in women with preeclampsia. Is it effective to prevent consumptive coagulopathy? The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine DOI: 10.1080/14767058.2018.1494708
 • Hemangioblastoma and Pregnancy: A Case Report and Review of Literature. International Journal for Case Reports. 2018 Vol.2 No.3:13
 • The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis. Journal of Clinical and Analytical Medicine
 •  Karabük İlindeki; Gebelerin, Gebe Yakınlarının, Sosyal Çevrelerinin ve Sosyo-Ekonomik Şartlarının Doğum Şekline Etkileri. Konuralp Tıp Dergisi 2020;12(2): 296-300
 • Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios? DOI: 10.16899/jcm.605491 J Contemp Med 2019;9(3):00-00
 • Adolesan ve Erişkin Gebelikler Arasındaki Perinatal Sonuçların Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışma. Osmangazi Tıp Dergisi Osmangazi Journal of Medicine 2020;
 • Sezaryen öncesi tahmini fetal ağırlık ölçümünün sezaryen insizyon uzunluğuna etkisi. Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.275274
 • The relationship between anxiety and satisfaction level in women who had cesarean section with spinal or general anesthesia. Medical Science and Discovery. 2020; 7(7):5605
 • COVID-19 Pandemisinin Bölgemizdeki 3. Basamak Pandemi Hastanesindeki Doğum Sayısı ve Şekline Etkisi, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;4(2):115-120
 •